9 mars, 2018

Prospekt

Lokalt engagerar och lockar Klockarberget en stor skara människor och i media får klubben mer uppmärksamhet än någonsin tidigare, både lokalt och nationellt.
Att synas tillsammans med och bli partner med Klockarberget kan ske i en mängd olika former, allt från traditionell skyltexponering till aktivering där ert företag bygger relationer med nya eller befintliga målgrupper.
För mer information, kontakta oss på marknad@klockarbergetsbk.se